Close

Disse finner du på kontoret

Ulrikke Lund Wågsæther

Fastlege

Permisjon ut 2020

Jonas Nordvik Dale

Fastlege

Rolf Åsmund Fevang

Fastlege

Permisjon til 01.08.20

Benedicte Bratland

Fastlege

Tilstede: tirsdag, torsdag og fredag i partallsuker. Tirsdag og torsdag i oddetallsuker.

Cathrine Hestenes

Fastlegevikar for dr. Fevang

Fra 01.09.19 til 01.08.20. Tilstede mandag, onsdag og fredag i partallsuker og mandag og fredag i oddeltallsuker.

Jacob Ortega Sæthre

Fastlege

Fra 01.03.20 til 31.12.20

Jakob Fjeld Haugstvedt

Turnuslege

Tonje Rogne

Helsesekretær

Går ut i permisjon fra 07.10.2019 til september 2020

Hedda Sævareid

Sykepleier

Marit Fosen

Sykepleier

Renate Kvamme

Sykepleier

Ingrid Klakegg

Sykepleier

Endre Rasmussen

Sykepleier

Tonje Einen

Sykepleier